کل پرداختی ها: 289,449,094.00 تومان

مجموع کاربران: 9893

اعضای جدید امروز: 0

انجمن سیف باکس

اولین مسابقه جذب زیرمجموعه مستقیم

آغاز شده توسطadmin 2019-11-11 at 02:33
3 پاسخ به این موضوع
Admin
Admin
پست ها: 96
با عرض سلام
اولین مسابقه جذب زیرمجموعه پایان یافت ولی متاسفانه اکثر برندگان شرط دریافت لازم رو نداشتند.
افرادی که شرط دریافت جایزه را کسب نکردند، برای جذب هر 30 زیرمجموعه مستقیم یک هش فعال خواهد شد.

جوایز واریز شده به شرح زیر است:
1- کاربر ptcmonitoring --------------------------- تعداد 9 هش استخراج ابری
2- کاربر eearnir ---------------------------------------تعداد 7 هش استخراج ابری
3- کاربر zainab94 -----------------------------------تعداد 6 هش استخراج ابری
4- کاربر miladmilan ---------------------------------- تعداد 5 هش استخراج ابری
5- کاربر hassan2494 --------------------------------تعداد 1 هش استخراج ابری
6- کاربر khodekhod --------------------------------- تعداد 1 هش استخراج ابری
کاربر Alireya به دلیل تقلب هیچ جایزه ای دریافت نکرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
با سلام
جوایز اولین مسابقه جذب زیرمجموعه مستقیم به شرح زیر است:
1- 16 هش استخراج ابری به ارزش 800/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 400 نفر
2- 12 هش استخراج ابری به ارزش 600/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 300 نفر
3- 10 هش استخراج ابری به ارزش 500/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 250 نفر
4- 8 هش استخراج ابری به ارزش 400/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 200 نفر
5- 6 هش استخراج ابری به ارزش 300/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 150 نفر
6- 5 هش استخراج ابری به ارزش 250/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 125 نفر
7- 4 هش استخراج ابری به ارزش 200/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 100 نفر
8- 3 هش استخراج ابری به ارزش 150/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 80 نفر
9- 2 هش استخراج ابری به ارزش 100/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 60 نفر
10 الی 100- 1 هش استخراج ابری به ارزش 50/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 30 نفر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* حداقل باید 50 درصد زیرمجموعه ها فعال باشند.
* بیشتر از 20 درصد زیرمجموعه جذب شده با ایپی خارجی باشد ، هیچ پاداشی دریافت نخواهید کرد.
* جوایز حداکثر تا 72 ساعت به حساب شما واریز خواهد شد.
تاریخ پایان مسابقه 15 آذر ماه
« آخرین ویرایش: 2019-12-07 at 13:24 by Admin »
آیدی کانال تلگرام سیف باکس: safebux@
آیدی پشتیبانی تلگرام: safebux_ir@
taha1536
رایگان
پست ها: 5
miladmilan
رایگان
پست ها: 2
Quote: admin
با عرض سلام
اولین مسابقه جذب زیرمجموعه پایان یافت ولی متاسفانه اکثر برندگان شرط دریافت لازم رو نداشتند.
افرادی که شرط دریافت جایزه را کسب نکردند، برای جذب هر 30 زیرمجموعه مستقیم یک هش فعال خواهد شد.

جوایز واریز شده به شرح زیر است:
1- کاربر ptcmonitoring --------------------------- تعداد 9 هش استخراج ابری
2- کاربر eearnir ---------------------------------------تعداد 7 هش استخراج ابری
3- کاربر zainab94 -----------------------------------تعداد 6 هش استخراج ابری
4- کاربر miladmilan ---------------------------------- تعداد 5 هش استخراج ابری
5- کاربر hassan2494 --------------------------------تعداد 1 هش استخراج ابری
6- کاربر khodekhod --------------------------------- تعداد 1 هش استخراج ابری
کاربر Alireya به دلیل تقلب هیچ جایزه ای دریافت نکرد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
با سلام
جوایز اولین مسابقه جذب زیرمجموعه مستقیم به شرح زیر است:
1- 16 هش استخراج ابری به ارزش 800/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 400 نفر
2- 12 هش استخراج ابری به ارزش 600/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 300 نفر
3- 10 هش استخراج ابری به ارزش 500/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 250 نفر
4- 8 هش استخراج ابری به ارزش 400/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 200 نفر
5- 6 هش استخراج ابری به ارزش 300/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 150 نفر
6- 5 هش استخراج ابری به ارزش 250/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 125 نفر
7- 4 هش استخراج ابری به ارزش 200/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 100 نفر
8- 3 هش استخراج ابری به ارزش 150/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 80 نفر
9- 2 هش استخراج ابری به ارزش 100/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 60 نفر
10 الی 100- 1 هش استخراج ابری به ارزش 50/000 تومان ------------------ شرط دریافت جایزه: حداقل جذب 30 نفر
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* حداقل باید 50 درصد زیرمجموعه ها فعال باشند.
* بیشتر از 20 درصد زیرمجموعه جذب شده با ایپی خارجی باشد ، هیچ پاداشی دریافت نخواهید کرد.
* جوایز حداکثر تا 72 ساعت به حساب شما واریز خواهد شد.
تاریخ پایان مسابقه 15 آذر ماه


مسابقه بعدی باز کی فعال میشه؟؟
« آخرین ویرایش: 2019-12-19 at 20:01 by miladmilan »
Admin
Admin
پست ها: 96
مسابقه جذب زیرمجموعه برای سیف باکس فعلا برنامه ریزی نشده
آیدی کانال تلگرام سیف باکس: safebux@
آیدی پشتیبانی تلگرام: safebux_ir@